OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.nushu.cat   de què és titular GEMMA VILALTA MARTÍNEZ

xLa navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de GEMMA VILALTA MARTÍNEZ, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant GEMMA VILALTA MARTÍNEZ o davant de tercers , de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot GEMMA VILALTA MARTÍNEZ denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

GEMMA VILALTA MARTÍNEZ, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: GEMMA VILALTA MARTÍNEZ
 • El seu nom comercial és: nüshu
 • Identificació fiscal: 47881089-B
 • El seu domicili social està en AV. DR. MARIÀ SERRA, Núm 1 – BAIXOS 08360 CANET DE MAR – BARCELONA

COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Tel. 607357387
 • E-mail: gemotings@gmail.com
 • Adreça postal: AV. DR. MARIÀ SERRA, Núm 1 – BAIXOS, 08360 CANET DE MAR – BARCELONA

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i nushu es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, nushu pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia formalització de l’corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a nushu i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de nushu ja no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de nushu o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals nushu presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de nushu o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de nushu o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, nushu o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a nushu sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de nushu, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre nushu i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de nushu dels seus continguts o serveis.

Nushu no es responsabilitza l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 Exclusió de RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ DEL WEB

El propietari del web exclou qualsevol responsabilitat relacionada amb la disponibilitat, fiabilitat i continuïtat del lloc web, tot i que sempre intentés restablir al més aviat possible la interrupció i en la mesura de les seves possibilitats disposar de mitjans alternatius.

Nushu exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d’exemple, nushu no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, nushu declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Nushu no garanteix ni es responsabilitza de l’funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l’resultat obtingut. Nushu no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a nushu identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents condicions generals de contractació, d’ara endavant CGC, s’estableixen per a regular la relació comercial entre nushu i l’Usuari o client per la contractació realitzada a través del formulari que nushu posa a la seva disposició a la seva web www.nushu.cat

La contractació a través del lloc web suposarà l’acceptació expressa d’aquestes condicions, com també de les condicions establertes en l’Avís Legal i Política de Privacitat. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que s’apliquin en cada cas.

Les presents CGC, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa de consumidors i usuaris, a el Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica, 3/2014 Llei de modificació de l’Text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Reglament General de protecció de dades RGPD 679/2016 de la Unió Europea, la llei orgànica de protecció de dades 3/2018, la llei 7/1996, de 15 de Gener d’Ordenació de el comerç minorista,ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i nushu es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions. Dit modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, nushu es reserva d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació, que regiran amb preferència a les CGCper qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, nushu es reserva d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació, que regiran amb preferència a les CGCper qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, nushu es reserva d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació, que regiran amb preferència a les CGC

L’usuari podrà realitzar la comanda un cop registrat com a tal en la pàgina web. L’usuari registrat, disposa d’una àrea personal en l’apartat “iniciar sessió”, en la mateixa, pot accedir a l’enllaç “veure o modificar les seves dades” i d’aquesta manera, identificar i rectificar possibles errors comesos en la introducció de dades.

Tota la documentació enviada a el client estarà formalitzada en l’idioma Castellà.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Nushu informa que el procediment de reserva i compra a través de les seves pàgines web ve detallat en l’apartat CONDICIONS DE COMPRA.

Per la contractació amb nushu a través del seu website l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l’Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com les present condicions generals de contractació.

De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica d’obrar necessària per a l’accés a la web com per a realitzar compres per mitjà de la mateixa. En cas de ser menor la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.

Nushu rebutja explícitament sotmetre a altres condicions relatives a les compres dels clients i usuaris que no s’ajustin al que es descriu en el present document.

CONDICIONS DE COMPRA

1.- Oferta de productes i referència de preus.

En cumplimiento de la normativa vigente y, en especial de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico NUSHU ofrece en su página web, información sobre todos los productos en venta, sus características y precios. Pueden existir ligeras variaciones en el aspecto final del producto respecto de las fotografías mostradas debido a que todos los productos se confeccionan de forma artesanal.

Així mateix, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment pel website, es regiran per les condicions generals o particulars vigents en cada cas. A més, té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

2.- Política de preus.

Tots els preus que s’indiquen a través de la pàgina web inclouen l’IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats en euros. No obstant això, aquests preus, no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client o usuari.

3.- Despeses d’enviament.

Per al servei de transport s’ha establert l’enviament mitjançant empresa de paqueteria. També hi ha la possibilitat que es pot recollir al taller a la següent adreça: Av. Dr. Marià Serra 1 baixos. 08360 Canet de Mar (Barcelona)

L’àmbit territorial d’activitat comprèn tota la península, les illes Balears i Andorra, però, per a comandes amb enviament a altres destinacions com Illes Canàries i per a la resta dels països d’Europa sol·licitar informació als hola@nushu.cat

En tots els casos, el preu de transport s’indica a part, i són calculats segons la destinació. Per a les compres amb un import superior a 100.00 € s’estableix que les despeses d’enviament seran gratis.

En el cas que s’apliquin, els aranzels i impostos de duanes van a càrrec de el client sense excepció.

4.- Disponibilitat.

La disponibilitat dels productes oferts per aquesta pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients o usuaris. Si el producte sol·licitat està esgotat en el moment de l’encàrrec s’informa a el client i tenint en compte que tots els productes estan confeccionats de manera artesanal, el temps de producció pot oscil·lar entre 5 i 7 dies hàbils. Un cop confeccionat es procedirà al seu enviament o lliurament físic segons l’opció escollida pel client. Nushu aplicarà els mateixos terminis per al cas que el producte adquirit sigui personalitzat.

5.- Lliurament de la comanda. 

El temps aproximat per al lliurament de la seva comanda és de 24-48 hores.

En tots els casos els lliuraments seran realitzades en dies hàbils, a l’adreça de lliurament que el client indiqui. Serà el client qui s’encarregui que no hi hagi impediments de qualsevol tipus per a la mateixa i haurà de signar l’albarà de lliurament.

6.- Forma de Pagament .

El client pot triar entre les següents formes de pagament:

 •  Targetes de Crèdit : www.nushu.cat accepta el pagament amb targeta Visa, Mastercard i Maestro.
 • Transferència: mitjançant ingrés al compte indicat en el procés de pagament. Important: si el pagament no es confirma en un termini de 72 hores la comanda quedarà automàticament anul·lat. 

La seva comanda serà tramitat en el moment en què el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. El pagament en línia es realitza mitjançant passarel·la de pagament amb una connexió segura, mitjançant TPV virtual de Caixabank i Redsys.es. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat, en el cas de targetes Visa, Mastercard i Maestro, donades d’alta al sistema de pagament segur Verified by Visa. que estableix l’ús de contrasenyes exclusives que garanteixin la seguretat de l’ús de la targeta de crèdit ja que són codificats quan es transmeten per internet.

Així mateix, nushu, es reserva la possibilitat de demanar a l’usuari que aporti dades complementàries per poder gestionar la compra .

7.- Seguretat.

www.nushu.cat garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures i que mai es carregaran extres a la targeta.

El nostre Programari de compra en línia és totalment segur.

Tota la informació que ens proporcioni en el desenvolupament de l’procés de compra és informatitzada i es troba regida per la legislació vigent en la matèria.

La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d’un entorn segur, amb un servidor de línia segura en el qual la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a aquesta.

8.-Garantia.

Tots els productes que trobaràs a la botiga estan dissenyats per fer més fàcil i sostenible el dia a dia de les persones menstruants i d’altres realitats de dona pensant en cada detall i triant i combinant amb cura les teles seleccionades. Tots els tèxtils han estat estudiats prèviament per verificar que compleixen amb el seu objectiu. Nushu fa servir tèxtils amb el certificat OEKO-TEX el que significa que no contenen substàncies nocives ni en els tèxtils ni en les fases de fabricació dels productes amb la finalitat d’obtenir i garantir una major qualitat dels seus productes en termes de salut i sostenibilitat.

La confecció és artesanal, la botiga ofereix els productes amb unes combinacions determinades, però alhora també ofereix la possibilitat en determinats casos de personalitzar els productes amb altres combinacions suggerides pel client per aconseguir alguna cosa especial, exclusiu, funcional, de qualitat, diferent i original i personalitzat.

En cas de personalitzar un producte, li preguem s’asseguri que selecciona correctament les combinacions segons els seus gustos. En cas d’error nushu no es fa responsable de les correccions, que seran a càrrec de client.

Hem elaborat un apartat de preguntes freqüents amb la finalitat d’indicar bones pràctiques de neteja i manteniment dels productes de la nostra web.

9. – Dret de Desistiment.

El dret de desistiment és la facultat que té l’usuari de deixar sense efecte un contracte celebrat a distància en determinats casos, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe.

El termini de què es disposa per a l’exercici de el dret de desistiment amb caràcter general és de 14 dies naturals i no estarà subjecte a cap formalitat. En tot cas es considerarà vàlidament exercitat mitjançant l’enviament del document de desistiment (descarregar fent clic aquí) a hola@nushu.cat i mitjançant la devolució dels productes rebuts en el termini legalment establert.

La devolució de l’import es realitzarà en el mateix mitjà de pagament en què s’hagi fet la comanda (targeta, bizum o transferència, segons correspongui).

En el cas que el producte s’hagi personalitzat i tal com estableix la normativa, no serà possible invocar el dret de desistiment, ja que la comanda s’ha confeccionat segons les indicacions i especificacions per escrit de client.

10.- Jurisdicció i llei aplicable. 

La prestació dels serveis d’ www.nushu.cat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, en el lloc de celebració de l’contracte i, si no hi aquestes, per la qual disposa la Llei de modificació de l’Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i lleis complementàries.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de el partit judicial competent.

La teva cistella
0
WhatsApp